اگر بدون VPN نمی توانید به WiFi وصل شوید ، Xbox وصل نخواهد شد. چه کاری باید انجام دهم؟ به منظور توضیح: برای دسترسی به WiFi به یک VPN احتیاج دارم ، اما نمی توانم به روتر دسترسی پیدا کنم. راه حلی برای رفع وای فای ارائه ندهید. غیرممکن است چگونه می توان Xbox را بدون انجام هر کاری به خود روتر وصل کرد؟

اگر بدون VPN نمی توانید به WiFi وصل شوید ، Xbox وصل نخواهد شد. چه کاری باید انجام دهم؟ به منظور توضیح: برای دسترسی به WiFi به یک VPN احتیاج دارم ، اما نمی توانم به روتر دسترسی پیدا کنم. راه حلی برای رفع وای فای ارائه ندهید. غیرممکن است چگونه می توان Xbox را بدون انجام هر کاری به خود روتر وصل کرد؟

/ u / mr-boardwalk ارسال شده
[comments]